Zaken gedaan met Internet Shops BV? Lees dit dan!

Er werd een Proces-Verbaal opgesteld waarin de vastgestelde inbreuken van economische aard zijn opgenomen. Het dossier werd doorgestuurd naar het Parket van de procureur des Konings van Limburg, afdeling Hasselt waar het is ingeschreven onder het notitienummer HA.61.EC.1016/22. Het dossier is nu uit handen van de Algemene Directie Economische Inspectie. U heeft de mogelijkheid zich benadeelde partij te verklaren bij het parket door het formulier beschikbaar op de website van de FOD Justitie in te vullen en te versturen per gewone post naar het parket van de procureur des Konings van Limburg, afdeling Hasselt:

Parket Limburg – Afdeling Hasselt
Parklaan 25
3500 Hasselt
Tel. : 011 37 42 50

Advertentie

Als benadeelde persoon hebt u het recht om op de hoogte te worden gehouden van het gevolg dat aan uw klacht wordt gegeven, d.w.z. van een eventuele seponering en de reden daarvan, het instellen van een gerechtelijk onderzoek, de vaststelling van een zittingsdag voor het onderzoeks- of vonnisgerecht. U kunt ook elk document dat u nuttig acht aan het dossier laten toevoegen. Meer informatie over de verklaring van benadeelde persoon vindt u op de website van de FOD Justitie.

Ergo, het onderzoek loopt naar Internet shops BV, onder naam van Brandon de haan, en is bekend onder het nummer HA.61.EC.1016/22. Indien men ook op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen gelieve bovenstaand formulier te downloaden, en per post retour te sturen.

  • Brick-store.eu
  • Speelgoed-outlet.com
  • Toys-plaza.com
  • playmobilstore.eu
  • internet-shops.be

De websites staan ook vermeld op de landelijke website van Politie.nl wat betekend dat hier meerdere aangiftes over binnengekomen zijn.